fbpx

עדיפות ראשונה ביצירת התאמות ניתנת לתלמידים שרשומים לתהליך הליווי האישי ‘קודם, להתחתן עם עצמי‘ מכיוון שאלה שעוברים את התהליך התודעתי שבקורס מוכנים יותר לדעתנו לזוגיות שלמה וגם יתאימו יותר האחד לשנייה. בדרגת העדיפות הבאה נמצאים אלה שמילאו את כל הפרטים בשאלונים, במבדקים והעלו סרטון וידאו שלהם. לאחר מכן המערכת תבצע התאמות ליתר המשתמשים הרשומים.