fbpx

האם נאהבים יכולים להיות יחד למרות ההבדלים

שימו לב: הטקסט שלהלן לקוח מההקלטה של השיעור אך הוא אינו תעתיק מדויק שלה. משכך, מומלץ ראשית להאזין לשיעור ורק אחר כך לקרוא את הטקסט אם אתם מרגישים שיש צורך האזינו לתשובה שנתנו בנושא. השואל התלבט האם השקפות עולם שונות יכולות להיות דיל-ברייקר. לכאורה התשובה צריכה להיות...
🙋‍ Hi