fbpx

פירוש חלום 2 בקורס ‘מינים של חלומות וריפוי דרך גוף החלום’

מצורף לשיעור זה קובץ PDF אותו תוכלו להוריד ולקרוא, ובו תיאור של חלומות שנחלמו על ידי אדם אמיתי ולצידו הפירוש שנתתי להם. כדי להעביר את האנרגיה הייחודית של החלום כפי שנחלם באותה נקודת זמן הוא מוצג כאן ללא עריכה (למעט כזו שתמנע פגיעה בצנעת הפרט). החלום ופשרו יכולים לכלול...

פירוש חלום 1 בקורס ‘מינים של חלומות וריפוי דרך גוף החלום’

מצורף לשיעור זה קובץ PDF אותו תוכלו להוריד ולקרוא, ובו תיאור של חלומות שנחלמו על ידי אדם אמיתי ולצידו הפירוש שנתתי להם. כדי להעביר את האנרגיה הייחודית של החלום כפי שנחלם באותה נקודת זמן הוא מוצג כאן ללא עריכה (למעט כזו שתמנע פגיעה בצנעת הפרט). החלום ופשרו יכולים לכלול...

סיום הקורס

לפני שתסיימו את הקורס אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב על החוויה שעברתם. מטרת המשוב היא לסייע לצוות הקורס לדעת עד כמה הקורס היה יעיל עבורכם וכך נשתפר לעתיד, לטובת תלמידים חדשים וגם למענכם בקורסים אחרים שאנחנו יוצרים. תודה מראש על מילוי המשוב....
🙋‍ Hi