fbpx

האם ניתן ליצור את המציאות בעזרת המחשבות?

עצם השאלה מניח שמציאות נוצרת. כלומר, שקיים אני כלשהו שעושה משהו (פעולת חשיבה) וכתוצאה נברא משהו חדש, היינו נוצרת מציאות. העניין הוא שמציאות לא נבראת. אמנם למיינד נראה כאילו יש עכשיו משהו חדש שלא היה קודם לכן אבל בפועל החדש הזה היה קיים כל הזמן וזהו ה”אני” שלא הצליח...

האם חשיבה חיובית באמת עובדת?

רבים מאיתנו מכירים את המושג ‘חשיבה חיובית’ וכיצד ממליצים לנו ליישם אותו על מנת להשיג לעצמנו חיים טובים ומאושרים. עם זאת, מהי האמת מאחורי המנטרה: “חשבו חיובי”? האם דפוס מחשבה כזה באמת נחוץ כדי להיות יוצרים, להארה? “חשיבה חיובית” מבוססת על ההנחה שהמיינד יכול ליצור. “אני...