fbpx

האם נאהבים יכולים להיות יחד למרות ההבדלים

שימו לב: הטקסט שלהלן לקוח מההקלטה של השיעור אך הוא אינו תעתיק מדויק שלה. משכך, מומלץ ראשית להאזין לשיעור ורק אחר כך לקרוא את הטקסט אם אתם מרגישים שיש צורך האזינו לתשובה שנתנו בנושא. השואל התלבט האם השקפות עולם שונות יכולות להיות דיל-ברייקר. לכאורה התשובה צריכה להיות...

“מרלין, האם אין ברירה ונגזר עלי להתפשר בבחירת בן-זוג?”

שימו לב: הטקסט שלהלן לקוח מההקלטה של השיעור אך הוא אינו תעתיק מדויק שלה. משכך, מומלץ ראשית להאזין לשיעור ורק אחר כך לקרוא את הטקסט אם אתם מרגישים שיש צורך אנחנו נמצאים בחטיבת הלימוד של הבחירות, וממש לפני שתבצעו אותן בפועל, ולפני שתרכיבו את הרשימה הסופית שלכם נדבר על...

“מרלין, האם אני ההיפך מהפנטזיה של בן הזוג שלי?”

שימו לב: הטקסט שלהלן לקוח מההקלטה של השיעור אך הוא אינו תעתיק מדויק שלה. משכך, מומלץ ראשית להאזין לשיעור ורק אחר כך לקרוא את הטקסט אם אתם מרגישים שיש צורך   את השיעור הראשון בחטיבת הלימוד לגבי בחירות אני רוצה לפתוח בנושא משמעותי שנקרא הפנטזיה שיש לכם בראש, שהולכת...
🙋‍ Hi