fbpx

האם למין (סקס) יש תפקיד בעולם מעבר להתרבות והנאה?

סקס הוא הקשר בין ההיבט האנושי של האדם לחלק האלוהי שלו (או שלה). נעזר במטאפורה הבאה כדי להפוך את הרעיון הזה למוחשי יותר: דמיין שאתה מסתכל על אחת התמונות שלך במסך המחשב. אתה מסתכל על הפנים שלך – רציני או מחייך – על גופך, על הבגדים שלבשת באותה תקופה, ובאופן כללי אתה מזהה...

הומוסקסואליות ומיזוג אנרגטי; התודעה שמאחורי הנטייה המינית שלנו

אנו חיים בעידן בו הגבולות בין המינים הולכים ומיטשטשים. שינויים כאלה גורמים לחלק מהאנשים להחזיק בכוח בדעותיהם הישנות, בעוד שבני אדם אחרים משילים כל רסן ודוהרים קדימה על סוסי השינוי. עליכם לזכור כי העקרונות העיקריים ממשיכים לחול  גם כאן: אתם  יוצרים את המציאות שלכם...