fbpx

הקורס לימד אותי לזמן זוגיות דרך הלב ולא דרך השכל. לקורס הגעתי רגע אחרי שהתייאשתי מלמצוא זוגיות. הבטחתי לעצמי שאעשה הכל וזה לא היה קל. כל הזמן הייתי צריכה להזכיר לעצמי שכל מה שעשיתי עד היום לא הצליח, אז כדאי שאפתח לדרך אחרת. הקורס סייע לי להגדיר את הקווים האדומים והדברים החשובים לי בזוגיות, ועבר איתי תהליך של פתיחת הלב, תוך זימון ואפשור הגעתה. פחות משלושה חודשים לאחר סיום התהליך הכרתי את בעלי ואין לי ספק שללימוד היה חלק נכבד באושר שלנו עכשיו. קשה להסביר את עומק הכאב והשבר של מי שמחפש זוגיות. שנים ללא הצלחה. לכן יש לי הערכה רבה לתהליך. תודה שהצלחתם להתעלם מהייאוש שלי, ולהמשיך לשדר שזה אפשרי.😊

🙋‍ Hi