fbpx

אתם אותנטים! ובזכות זה היום אני הרבה יותר אופטימית. עברתי אתכם את התהליך המקוצר ואני שמחה מאוד לגלות שיש עכשיו קורס שלם ומקיף. אני חושבת שהקורס יוכל לעזור לכל מי שמרגישה אבודה, כפי שאני הרגשתי בזמנו, ולא יודעת איך להתנהל בעולם הדיגיטלי. כי מה שהבנתי תוך כדי השיעורים שהכל נובע ממני. מה שאהבתי בקורס, מעבר לתחושה האישית, זה היסודיות והעומק. כאישה אנליטית אהבתי את ההסברים ואז את הצעדים לביצוע. בשורה התחתונה אני עדיין רווקה אבל לפחות אני היום יודעת ומודעת לסיבות לכך. אהבתי שאמרתם מהתחלה שאתם לא מבטיחים שאמצא זוגיות או בכלל אצא לדייטים כי זה העביר אלי את האחריות לחיים שלי. הייתי צריכה את הניעור הזה.