fbpx

“כמי שתחום החלומות מרתק אותי מזה עידנים… כמי שעושה תהליכי מודעות וחוקרת צמיחה שלי ושל א-נשים שאני מלווה, לא יכולה להפסיק לשבח אותך על העושר, הידע והמקצועיות שקיבלתי ממך בסדנת החלומות שבהנחייתך הנעימה, המקצועית והמעניינת.
עבודת “צפנת פענח” לחלומותינו בהובלה שלך העניקה ותמשיך להעניק מבט עשיר בכלים להתנהלות היומיומית שלנו.”