fbpx

נולדה במשפחה דתית בהתנחלות קרובה לירושלים. מסע החיים הוביל אותה לעבודה עמוקה עם המיניות שלה, עם החלקים שבה שעדין חוו בושה ואשמה בגוף ובנפש. מתוך השינוי שעברה אביגיל מובילה כיום אחרים בדרך המיניות המקודשת.