fbpx

כל חלום הוא חיובי במובנים רבים. החלומות האלה פורקים ומשחררים את המתחים האגורים ברגשותייך ובכך תורמים לבריאותך הנפשית. להבין אותם ואת התוכן הרגשי אשר אותם חלומות משקפים ירגיע אותך ויוסיף תרומה למודעות העצמית שלך.

🙋‍ Hi