fbpx

התהליכים שעברת כבודם במקומם מונח והם הביאו אותך הלום. טיפולים כאלה עוסקים בדרך-כלל בניתוח ועיבוד החסמים הנפשיים של המטופל. הליווי שלנו לעומת זאת עוסק בהכלה ושחרור שלהם. הנחת המוצא שלנו היא שהכול בסדר אתך ולא צריך לתקן שום דבר וכך הגישה הזאת מצידנו מאפשרת תהליך טבעי של החלמה ואיזון. יחד עם המעשיות של הליווי והתרגילים השונים שתקבלו אתם תרגישו את השינוי מבפנים והמציאות הפרטית שלכם תשקף זאת. השאלה היא לא אם יהיה שינוי אלא אם אתם מוכנים לו וכמה מהר תאפשרו לו להתגשם!