fbpx

חלקכם ימצא אותו מאוד מעניין ואחרים במידה בינונית או מועטה. אבל זה לא חשוב מכיוון שהמטרה בקורס היא שתעברו שינוי תודעתי שמתרחש מתחת לסף ההכרה המודעת שלכם ואם תוך כדי היה לכם מעניין אז נהדר! אגב עניין, זהו השכל שלכם שדורש אותו, שדורש ריגוש, להיות מוזן תמידית בדברים חדשים, ולכן בשבילו אם הקורס לא מעניין אז לא ניתן בו ערך. אבל האמת היא שדווקא כאשר השכל רגוע, “הולך לישון”, מתרחשים תהליכים חשובים של הרחבת התודעה. אנחנו מפרטים על השכל ועד כמה הוא חוסם בהמשך הקורס ובעיקר בחטיבת הלימוד מספר 11.

🙋‍ Hi