fbpx

מרלין הוא המערכת החכמה שעושה התאמות וזיווגים. האתר אינו אתר הכרויות רגיל. אין אפשרות לחפש כרטיסים של אנשים, ויצירת קשר איתם אינה אפשרית למעט בפורום ובקבוצת הפייסבוק. מערכת ההתאמות עובדת ברקע ללא מעורבות של המשתמש כי המטרה של הקורס, וזה חשוב לזכור, היא ליווי בתהליך רגשי ונפשי של שינוי תודעה. אם התאמות והכרויות מתרחשות בדרך אגב, מה טוב.