fbpx

בשני מובנים עיקריים: 1) אותנטיות. האינטרס שלנו הוא שתמצאו זוגיות מכיוון שהמודל העסקי שלנו לא בנוי על להשאיר אתכם במערכת. לכן, המערכת החכמה שלנו מכוונת למציאת התאמה מדויקת עם סיכויי ההצלחה הכי גבוהים שבנמצא. ו2) מהות. בנוסף לדברים הבסיסיים כמו פרטים דמוגרפיים וההעדפות שלכם, המערכת בודקת את המצב התודעתי שבו אתם נמצאים. אלה הם נתונים המשקפים את העולם הפנימי של הדימויים, המחשבות והרגשות שלכם. נתונים אלה משמשים את תודעתכם המכוונת למישור הפיזי באמצעותה אתם יוצרים וחווים את המציאות שלכם. בזכות הנתונים האלה ההתאמות מבוססות על חיבור אישיותי/נפשי/רוחני, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה.

🙋‍ Hi