fbpx

אכן. פעמיים חלמתי על מספרים שעלו בהגרלת הלוטו ושאחרי שלושה ימים התברר שהם המספרים הזוכים. מדובר בחלום נבואי ואנחנו מרחיבים בנושא בחטיבה 9 של הקורס (עיינו בלשונית ‘תוכן’). המטרה של הקורס אינה ללמד אתכם איך לחלום על המספרים הזוכים בלוטו או לחזות את העתיד. אנחנו מתייחסים לנושא כדוגמה לעיקרון לפיו הזמן הוא גמיש והעתיד קיים כבר כעת. הלימוד בקורס, ובעיקר התרגילים שבו, ירחיבו את התודעה שלכם ובמידה וחלימה על המספרים הזוכים בלוטו, או כל מידע נבואי אחר, יהיו מתאימים למציאות הפרטית שלכם ולמסלול ההגשמה הערכית שלכם, אז בהחלט יתכן שחלומות כאלה יקרו לכם.