fbpx

מערכת היחסים האולטימטיבית היא הקשר שאתם מכוננים עם עצמכם, עם החלק הנפשי שלכם שהוא מעבר לאני-האנושי. ככל שקשר זה יציב, מאוזן וקרוב יותר כך הדבר ישתקף במערכות היחסים שלכם עם אנשים אחרים.