fbpx

הספקות הם שיקוף של המיינד, השכל, שלך אל מול התכנים בהם הוא נתקל פה. זה לא פשוט לשכל לקבל שיש אני עצמי פנימי (הנפש) שאיתו כדאי וצריך להתחבר עוד לפני שיוצרים קשר עם בני זוג. השכל רגיל לפעול “בחוץ”: לצאת, לרדוף, לחפש, להשיג, ואילו עכשיו, כאן בתהליך הליווי הוא מתבקש לקחת צעד אחורה, למשך מספר שבועות, ולאפשר לכוח עלום (הנפש) לנווט את העניינים. זה בכלל בכלל לא פשוט ולא קל בשבילו, ולכן השכל מנסה למצוא תירוצים למה לא לעשות את זה. אז הוא מטיל ספק, בתכנים, בצוות, באנשים, באכסניה. כשיגמרו לו התירוצים אתם תהיו מוכנים להתחיל את הליווי (אנחנו מקדישים חלק משמעותי בליווי לטפל בחסמים של השכל, ר’ בסילבוס חטיבה 11).