fbpx

הקורס מעשי במובן הזה שהוא משנה חיים ומציאות פרטית. היות שזהו קורס מתחום הנפש והצמיחה האישית ההנחיות הינן הצעות לפעולה ולשינוי הרגלי חיים וצורות חשיבה (ולא, למשל, הוראות לבניית שולחן של איקאה). בחטיבות הלימוד שמתכתבות עם העולם (זימון מציאות, דייטים, וכדומה) ההנחיות מכוונות גם לפעולות.

🙋‍ Hi