fbpx

בקורס שתי חטיבות לימוד ו 26 יחידות (שיעורים, שאלונים ומשוב). ההתקדמות היא לפי הקצב שלכם ללא הגבלת זמן, תוך כדי שאתם עונים על השאלונים (בתוך האתר של האקדמיה) ועל המבדק התודעתי (מחוץ לאתר). שימו לב, כדי להבטיח חוויית לימוד יעילה ולשם הגשמת המטרה של הצטרפות למאגר וקבלת התאמות, יהיה עליכם לצפות בסרטונים עד סופם. לא ניתן לסמן שיעור וידאו כהושלם עד שסיימתם לצפות בכולו. כאשר תסיימו את הקורס יהיו בידי המערכת החכמה שלנו כל הנתונים הדרושים ליצור לכם התאמות נכונות.

🙋‍ Hi