fbpx

בקורס חטיבת לימוד אחת בת  11 שיעורים + משוב. ההתקדמות היא לפי הקצב שלכם ללא הגבלת זמן. שימו לב, כדי להבטיח חוויית לימוד יעילה ולשם הגשמת המטרה של הקורס, יהיה עליכם לצפות בסרטונים עד סופם (לא ניתן לסמן שיעור וידאו כהושלם עד שסיימתם לצפות בכולו).