fbpx

על בסיס הניסיון המקצועי שלנו אנחנו רותמים כלים טכנולוגיים שיוצרים מערכת לימוד חכמה. המערכת היא גנרית ומדויקת במסרים שלה ולכן היא גם יעילה מאוד (ר’ השאלה על אחוזי ההצלחה). בנוסף, האלגוריתמים מסוגלים לאבחן מצב תודעתי במהירות וביעילות וכל האוטומציה הזו מוזילה את העלויות וחוסכת משאבים. בצורה זו עדיין נשמרת רמה גבוהה מאוד של ייעוץ והדרכה, שלא נופלת מהרמה בטיפול אישי בקליניקה פרטית, וזאת במחיר שווה לכל נפש. ולבסוף, האקדמיה היא עסק חברתי ולכן מקסום רווחים אינו בראש מעייננו אלא השאת ערך לפרט ולחברה.

🙋‍ Hi