fbpx

סך כל הזמן שתדרשו להקדיש לתהליך הליווי הוא עד מספר שעות בשבוע. מעבר לפגישה השבועית איתנו תתבקשו לעבור על תכנים: לקרוא, לצפות, להאזין, למלא שאלונים וכדומה. מעבר לכך יהיה הזמן שלכם עם עצמכם, במחשבות ובהרהורים.