fbpx

הקורס מוצע בתשלום ואם תטמיעו את הטיפים וההמלצות שמפורטים בו אז היכולת שלכם לזמן מהר מציאות מדויקת תשתפר פלאים. כמו כן, אנחנו מצפים שתשמרו על זכויות היוצרים של החומרים ולא תפיצו או תשתפו אותם. הרי אין הרבה תועלת לאנשים אחרים להיחשף לחומרים שהם לא בחרו ללמוד (והרשמה לקורס היא היא מעשה של בחירה). בקורס הזה במיוחד שיתוף עלול אפילו לגרום נזק לאחרים מכיוון שיתכן מאוד שהם אינם מוכנים לקורס ולשינוי התודעתי שהוא ייצור. ולכן, הימנעו מלשתף. חוץ מזה שיתוף ללא רשות הוא מעשה לא הגון.

🙋‍ Hi