fbpx

הקורס מוצע בתשלום. אם תחייבו את עצמכם לתהליך של שינוי, הגם שלפעמים לא יהיה נוח וידרוש מכם לצאת מאזור הנוחות, אזי תזכו גם לקצור את פירות ההשקעה שלכם. כמו כן, אנחנו מצפים שתשמרו על זכויות היוצרים של החומרים ולא תפיצו או תשתפו אותם. ההתעסקות עם האנרגיה המינית היא אישית ומותאמת לכל אחד ומגיעה אליו/ה בזמן הנכון להם. אם תעבירו את הקורס לאדם שלא בחר במודע להיחשף לתכני הקורס (והרשמה לקורס היא היא מעשה של בחירה) אזי אתם עלולים לגרום להם נזק. חוץ מזה שיתוף ללא רשות הוא מעשה לא הגון.

🙋‍ Hi