fbpx

הקורס מוצע בתשלום. אם תתחייבו לעצמכם לתהליך של שינוי, הגם שלפעמים לא יהיה נוח וידרוש מכם לצאת מאזור הנוחות, אז תזכו לקצור את פירות ההשקעה שלכם. כמו כן, אנחנו מצפים שתשמרו על זכויות היוצרים של החומרים ולא תפיצו או תשתפו אותם. גם אין בכך תועלת, כי אם תעבירו את הקורס לאדם שלא בחר במודע להיחשף לתכני הקורס (והרשמה לקורס היא היא מעשה של בחירה) אזי אתם עלולים לגרום להם נזק. וחוץ מזה שיתוף ללא רשות הוא מעשה לא הגון.

🙋‍ Hi