fbpx

אינכם מחויבים לדבר. אתם יכולים להפסיק את המבדק בכל עת ו/או למלא רק חלק ממנו.
אנחנו כן מצפים שתשמרו על זכויות היוצרים של החומרים ולא תפיצו או תשתפו אותם. הרי אין הרבה תועלת לאנשים אחרים להיחשף לחומרים שהם לא בחרו ללמוד (והרשמה לקורס היא היא מעשה של בחירה). חוץ מזה שיתוף ללא רשות הוא מעשה לא הגון.

🙋‍ Hi