fbpx

אנחנו לא יכולים להכריח אתכם לעשות שום דבר. אבל כן, בהחלט ניתן לכם הנחיות שחלקן ידרשו מכם לשנות מה שעשיתם עד היום למציאת זוגיות ולהחליף הרגלים מסוימים. אחרי הכל, אם הם היה כל כך מוצלחים לא הייתם מגיעים אלינו, הלא כך?

🙋‍ Hi