fbpx

הסכומים לתשלום הם סבירים בהחלט, שלא נאמר סמליים ביחס לתמורה שתקבל. אנחנו מעודדים אתכם לגייס את דמי ההרשמה ובכך להפגין את יכולת יצירת השפע הטבעית שלכם. עם זאת, במידה שאין ביכולתכם לעמוד בהוצאה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונמצא פתרון.

🙋‍ Hi