fbpx

ההתאמה תשקף את המצב התודעתי שלכם נכון להיום יחד עם ההעדפות החשובות שציינתם (איך עושים העדפות? אנחנו מסבירים בקורס). זו תהיה התאמה מדויקת שתביא בחשבון את כל הנתונים הלוגיים, המנטליים, הרגשיים ובעיקר התודעתיים שלכם. בהחלט יתכן שהאדם שיותאם לכם יהיה מערכת היחסים האולטימטיבית, כלומר האחד/האחת שלכם.

🙋‍ Hi