fbpx

סיום חטיבת הלימוד 11

לפני שתסיימו את הלימוד בחטיבה זו אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב קצר. מטרת המשוב כפולה: אחת, לחדד את המסרים המרכזיים בחטיבת הלימוד, ושתיים לסייע לנו להשתפר ולתת לכם שירות ומוצר איכותיים יותר. תודה מראש על מילוי המשוב...

סיום חטיבת הלימוד 1

לפני שתסיימו את הלימוד בחטיבה זו אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב קצר. מטרת המשוב כפולה: אחת, לחדד את המסרים המרכזיים בחטיבת הלימוד, ושתיים לסייע לנו להשתפר ולתת לכם שירות ומוצר איכותיים יותר. תודה מראש על מילוי המשוב...

סיום חטיבת הלימוד 2

לפני שתסיימו את הלימוד בחטיבה זו אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב קצר. מטרת המשוב כפולה: אחת, לחדד את המסרים המרכזיים בחטיבת הלימוד, ושתיים לסייע לנו להשתפר ולתת לכם שירות ומוצר איכותיים יותר. תודה מראש על מילוי המשוב...

סיום חטיבת הלימוד 3

לפני שתסיימו את הלימוד בחטיבה זו אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב קצר. מטרת המשוב כפולה: אחת, לחדד את המסרים המרכזיים בחטיבת הלימוד, ושתיים לסייע לנו להשתפר ולתת לכם שירות ומוצר איכותיים יותר. תודה מראש על מילוי...

סיום חטיבת הלימוד 4

לפני שתסיימו את הלימוד בחטיבה זו אנחנו מבקשים שתקדישו כמה דקות למשוב קצר. מטרת המשוב כפולה: אחת, לחדד את המסרים המרכזיים בחטיבת הלימוד, ושתיים לסייע לנו להשתפר ולתת לכם שירות ומוצר איכותיים יותר. תודה מראש על מילוי המשוב...